Publicaties

Omlaagschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerde cellijnen met HIV-1 constructen

Adviezen | 20.05.2020 | CGM/200520-03

De COGEM is verzocht te adviseren over de mogelijkheid tot omlaagschaling van werkzaamheden met een aantal genetisch gemodificeerde (gg-)cellijnen die verkregen zijn door cellijnen te transduceren met constructen die afgeleid zijn van het Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1). De gg-cellijnen, J-lat cellen genoemd, bevatten een klein deel van het HIV genoom, of het bijna volledige HIV genoom met een frameshiftmutatie, waardoor het envelopeiwit niet geproduceerd wordt. De aanvrager verzoekt om de voorgenomen werkzaamheden met deze gg-cellijnen uit te mogen voeren op inperkingsniveau II, waarbij aanvullende maatregelen worden gehanteerd.

Voor een eventuele omlaagschaling moet onder meer de kans op het ontstaan van replicatiecompetent lentivirus (RCL) in ogenschouw genomen worden.

De COGEM acht de kans op RCL in de cellijnen die een deel van het HIV-genoom bevatten, verwaarloosbaar klein. Voor deze cellijnen acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein wanneer de voorgenomen werkzaamheden op ML-II plaatsvinden. Voor de cellijnen met het bijna volledige HIV genoom kan niet volledig uitgesloten worden dat er RCL ontstaat. Echter de door de aanvrager voorgestelde aanvullende maatregelen zijn afdoende om ook bij aanwezigheid van RCL de veiligheid voor mens en milieu te waarborgen. De COGEM is van oordeel dat bij de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden in het speciaal toegewezen ML-II+ laboratorium, waarbij de door de aanvrager voorgestelde aanvullende maatregelen in acht worden genomen, de risico’s van de werkzaamheden met de cellijnen met het bijna volledige HIV genoom voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie