Publicaties

Import en verwerking gg-soja GMB151

Adviezen | 10.05.2019 | CGM/190510-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-) soja GMB151. In deze lijn komen de genen cry14Ab-1.b en hppdPf-4Pa tot expressie, waardoor het gewas resistent is tegen het sojacystenaaltje en tolerant is voor bepaalde herbiciden.
Hoewel het klimaat niet optimaal is, wordt Sojaboon op kleine schaal in Nederland geteeld. Soja-opslagplanten komen in Nederland zeer zelden voor en hebben nooit geleid tot verwilderde populaties. In Europa zijn geen wilde verwanten van Sojaboon aanwezig, zodat de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De moleculaire karakterisering van sojalijn GMB151 voldoet aan de eisen van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat deze gg-soja zou kunnen verwilderen.
Alle aspecten in overweging nemende, acht de COGEM de milieurisico’s voor Nederland bij import en verwerking van gg-soja GMB151 verwaarloosbaar klein.
Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie