Publicaties

Grootschalige productie van genetisch gemodificeerde adenovirale vectoren in een ‘Single-Use Bioreactor’.

Adviezen | 07.06.2016 | CGM/160607-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de grootschalige productie van replicatiedefectieve, genetisch gemodificeerde (gg-) adenovirale vectoren (AdVs) in een bioreactor voor eenmalig gebruik. Deze zogenaamde Single-Use Bioreactor (SUB) bestaat uit een kunststof bioreactorzak. De aanvrager verzoekt de werkzaamheden op MI-III niveau uit te mogen voeren.

Belangrijke aspecten bij de risicoanalyse van deze aanvraag zijn de kans op lekkage van de SUB en de kans op verspreiding van de gg-AdVs uit de productieruimte bij eventuele lekkage. De COGEM raadt normaliter aan de integriteitstest van de SUB onder de maximaal toelaatbare druk te laten plaatsvinden, daarbij zoveel mogelijk leidingen en sensoren aan te sluiten, de roerpeddel in werking te stellen en de druktest bij voorkeur te verrichten met het volume waarmee de kweek wordt uitgevoerd. Om antwoord te kunnen geven op de vraag of de SUB voldoende inperking biedt, of een lekkage een incidentele gebeurtenis is en of de door de aanvrager voorgestelde integriteitstest de lekdichtheid voldoende test, acht de COGEM het noodzakelijk dat de aanvrager aanvullende informatie geeft over de bioreactorzak, de integriteitstest van de producent, de validatie van de kill-tank en de overige afvalverwerkingsstromen.

Zoals voorgeschreven voor MI-III kan het volledige volume van de SUB opgevangen worden in de productieruimte zodat eventuele lekkages niet tot verspreiding van het ggo in of uit de MI-III ruimte kan leiden. De COGEM merkt op dat zelfs als replicatie deficiënte gg-AdVs onverhoopt uit de productieruimte in het milieu terecht komen, de kans op verdere verspreiding van het ggo verwaarloosbaar klein is.

Gezien de aard van het ggo en het feit dat de werkzaamheden op MI-III inperkingsniveau plaatsvinden, is de COGEM van mening dat de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie