Publicaties

Adviserende aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapport ‘Pollen load on thrips and its natural enemies’

Adviezen | 06.09.2016 | CGM/160906-04

Biologische bestrijding van plaagorganismen in kassen is in opmars. De COGEM heeft een onderzoeksproject laten uitvoeren naar de mogelijkheden en gevolgen van de inzet van biologische bestrijders in kassen en kweekcellen waarin werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-)planten worden uitgevoerd.
Uit het onderzoek blijkt dat sommige biologische bestrijders mogelijk transgeen pollen uit een kas of kweekcel kunnen verspreiden. Hoewel de kans hierop zeer klein lijkt, adviseert de COGEM om bij bloeiende gg-planten -met kruisbare verwanten in Nederland- de inzet van biologische bestrijders die pollen met zich mee kunnen voeren, alleen toe te staan indien er geen effectieve chemische middelen beschikbaar zijn om de plaagorganismen te bestrijden.
Daarnaast adviseert de COGEM om de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (Regeling ggo) aan te passen.

Het COGEM advies kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie