Publicaties

Inperking van biologische bestrijders in PKb-I kassen en PC-I kweekcellen, in associatie met bloeiende genetisch gemodificeerde planten – Galmuggen

Adviezen | 18.07.2022 | CGM/220718-03

Volgens de Regeling ggo zijn ongedierte en vliegende insecten die geen onderdeel uitmaken van experimenten in kassen en kweekcellen, niet toegestaan. Echter, soms kan het wenselijk zijn om biologische bestrijders in te zetten om planten te beschermen tegen plaaginsecten. Om het gebruik van biologische bestrijders tijdens experimenten met genetisch gemodificeerde (gg-)planten breed toepasbaar te maken in de Regeling, is de COGEM gevraagd te adviseren over eventuele noodzakelijke inperkingsmaatregelen bij de inzet van verschillende biologische bestrijders op PKb-I en PC-I niveau. In het onderhavige advies adviseert de COGEM over inperkingsmaatregelen voor de galmuggen Feltiella acarisuga en Aphidoletes aphidimyza, Over de galmugsoort F. acarisuga heeft zij eerder geen aanvullende inperkingsmaatregelen geadviseerd, maar voor deze soort worden de inperkingsmaatregelen in het onderhavige advies heroverwogen.

De COGEM is van oordeel dat bij de inzet van deze twee galmugsoorten in PKb-I kassen en PC-I kweekcellen aanvullende inperkingsmaatregelen nodig zijn. De inperkings­maatregelen zijn in de bijgevoegde tabel samengevat.

Download publicatie