Publicaties

Werkzaamheden met genetisch gemodificeerde entomopathogene schimmelsoorten in combinatie met mieren

Adviezen | 30.11.2022 | CGM/221130-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-)schimmelsoorten in combinatie met infectie-experimenten met mieren. Ophiocordyceps unilateralis en Ophiocordyceps humbertii zijn schimmels die respectievelijk tropische mieren en wespen infecteren en het gedrag van de insecten beïnvloeden. De aanvrager is voornemens om genen in deze schimmels uit te schakelen, en genen uit deze schimmels tot expressie te brengen in een andere schimmelsoort, Beauveria bassiana, die veel verschillende insecten kan infecteren. De drie schimmels produceren sporen, al zijn voor de sporulatie van O. unilateralis en O. humbertii specifieke omgevingscondities vereist. De drie gg-schimmels worden gebruikt om mieren, van de tropische soort Camponotus floridanus die voornamelijk in Florida voorkomt, te infecteren. Om verspreiding van geïnfecteerde mieren te voorkomen, zullen zij onder andere in afgesloten, met fluon of talkpoeder bewerkte, containers worden gehouden in een afgesloten incubator.
De COGEM kan niet uitsluiten dat de genetisch gemodificeerde O. unilateralis of O. humbertii onder laboratoriumomstandigheden sporen zouden kunnen vormen. De COGEM is van oordeel dat het inbrengen van sequenties van deze schimmels in B. bassiana kan leiden tot een verhoogde pathogeniteit. Het bovenstaande in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat het vervaardigen van de gg-schimmels op ML-II plaats kan vinden, met inachtneming van maatregelen om verspreiding van schimmel­sporen te voorkomen. Tevens is de COGEM van oordeel dat werkzaamheden met C. floridanus met gg-schimmels kunnen plaatsvinden op ML-II, mits additionele voorschriften in acht worden genomen voor de inperking van geïnfecteerde C. floridanus mieren en bij werkzaamheden met zowel gg-B. bassiana, gg-O. unilateralis als gg-O. humbertii maatregelen worden genomen om verspreiding van schimmelsporen te voorkomen.

Download publicatie