Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van het schimmelsoortcomplex Ophiocordyceps unilateralis sensu lato

Adviezen | 13.07.2022 | CGM/220713-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van het schimmel­soorten­complex Ophiocordyceps unilateralis sensu lato, in verband met de plaatsing van deze schimmel op Bijlage 4 (pathogene micro-organismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’.

Ophiocordyceps unilateralis sensu lato is een soortencomplex van schimmels die voornamelijk in tropische gebieden voorkomen, en ziekte kunnen veroorzaken in bepaalde mierensoorten. Tijdens het zoeken naar voedsel kunnen deze mieren geïnfecteerd raken met de schimmel en veranderen zij in ‘zombie-mieren’ die afwijkend gedrag vertonen. Deze ‘zombie-mieren’ verlaten het nest en bijten zich uiteindelijk vast aan de onderzijde van laaghangende bladeren of stokken. Hierna overlijden de mieren en groeien er vruchtlichamen van de schimmel uit de kop van de mier, en worden sporen gevormd die op de grond vallen en nieuwe mieren kunnen infecteren. Er zijn geen aanwijzingen dat schimmels uit dit soortencomplex ziekte kunnen veroorzaken bij mensen, planten, of andere dier- en insectensoorten.

De taxonomie van het O. unilateralis sensu lato complex is niet geheel duidelijk en aan verandering onderhevig. Dit in overweging nemende, adviseert de COGEM om de 25 soorten die behoren tot een specifieke taxonomische groep (de O. unilateralis ‘core clade’) in te delen in pathogeniteitsklasse 2 en te plaatsen op Bijlage 4 van de ‘Regeling ggo’.

Download publicatie