Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de schimmel Akanthomyces attenuatus (syn. Lecanicillium attenuatum)

Adviezen | 03.12.2018 | CGM/181203-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de schimmel Akanthomyces attenuatus (syn. Lecancillium attenuatum).
A. attenuatus behoort tot de Ascomyceten en is bekend als entomopathogene schimmel. Entomopathogene schimmels zijn ziekteverwekkend voor insecten en worden onder andere onderzocht en gebruikt voor biologische plaagbestrijding. A. attenuatus wordt onderzocht als mogelijke biologische bestrijder van bladluizen, waaronder de Thujatakluis (Cinara cupressi), de Katoenluis (Aphis gossypii), Erwtebladluis (Acyrthosiphon pisum) en de Groene perzikluis (Myzus persicae). A. attenuatus is daarnaast ook pathogeen voor bepaalde nematoden, witte vliegen en mijten.
De COGEM concludeert dat A. attenuatus pathogeen is voor verschillende soorten dieren. Op basis hiervan adviseert zij om A. attenuatus (syn. L. attenuatum) in te delen in pathogeniteitsklasse 2 en op te nemen op bijlage 4, onderdeel 4.3 voor pathogene schimmels van de Regeling GGO.

Download publicatie