Publicaties

Transport chains and seed spillage of potential GM crops with relatives in te Netherlands

Onderzoeksrapporten | 07.04.2010 | CGM 2010-02

In opdracht van de Commissie genetische modificatie (COGEM) is een project uitgevoerd naar transportketens van potentiële genetische gemodificeerde (GG) gewassen. Doel van dat onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de transportketens van zaden (en planten) in Nederland zodat de kans op verspreiding door verlies bij overslag en transport beter geschat kan worden. Hierbij is speciaal aandacht besteed aan kool-zaad (Brassica napus), omdat dit veel wordt geïmporteerd en tevens in het wild in Nederland voorkomt.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie