Publicaties

Signalerende aanbiedingsbrief ‘Hybridisation and introgression between Brassica napus and Brassica rapa in the Netherlands

Signalerende brieven | 29.04.2011 | CGM/110428-04

Het onderzoeksrapport bevat de resultaten van een vierde en tevens laatste deelproject van een bredere studie. In dit laatste deelproject is onderzocht in hoeverre in Nederland Koolzaad (Brassica napus) kan uitkruisen met Raapzaad (Brassica rapa). Indien genetisch gemodificeerd (gg)-Koolzaad wordt geïmporteerd of geteeld, zou uitkruising kunnen leiden tot de handhaving van transgenen in het milieu.

In het derde deelproject (COGEM onderzoeksrapport CGM 2010-03) is dankzij verbeterde determinatietechnieken aan het licht gekomen dat Raapzaad in het verleden ten onrechte is aangezien voor Koolzaad. In tegenstelling tot wat eerder gedacht werd, blijkt in Nederland nauwelijks Koolzaad in het wild te worden aangetroffen.

In het onderhavige onderzoeksrapport wordt bevestigd dat, ook in Nederland, Koolzaad uitkruist met in het wild voorkomend Raapzaad. Uitkruising vindt niet veelvuldig plaats. De gevormde hybriden waren allen van de eerste generatie en zijn alleen aangetroffen in drie gemengde koolzaad-raapzaadpopulaties in wegbermen, niet in raapzaadpopulaties in de nabijheid van akkers met Koolzaad. Ook hebben de onderzoekers aanwijzingen gevonden dat koolzaadspecifieke chromosoomfragmenten in Raapzaad kunnen integreren.

De COGEM is van mening dat een belangrijke bijdrage is geleverd aan een beter onderbouwde inschatting van de mogelijke milieurisico’s bij import en verwerking van gg-Koolzaad in Nederland. Het onderzoek heeft veel informatie over de Nederlandse verspreiding van Koolzaad, Raapzaad en koolzaad-raapzaadhybriden opgeleverd. Aangezien Koolzaad en Raapzaad slechts in lage frequentie in mengpopulaties voorkomen, acht de COGEM de kans op uitkruising klein. Echter, zij ziet, gezien het onvoorspelbare karakter, geen aanleiding haar milieurisicoanalyse te herzien.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie