Publicaties

Admixture of GM and non-GM crops at import. Overview, insight and supervision

Onderzoeksrapporten | 18.12.2009 | CGM 2009-03

Het aantal landen dat gg-gewassen teelt en ook het wereldwijde areaal gg-gewassen neemt elk jaar verder toe. Ook neemt het aantal gg-gewassen dat in Europa (nog) niet is toegelaten, maar in andere landen wel geteeld mag worden toe, doordat de toelatingsprocedure in Europa langzamer dan elders verloopt. Hierdoor is vermenging bij import met gg-producten steeds moeilijker te vermijden.

Het onderzoek “oorzaken van vermenging bij import” is in opdracht van de COGEM uitgevoerd door Schuttelaar & Partners met als doel om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van vermenging van conventionele en gg-gewassen. Dit project is een voorstudie naar de algemene oorzaken en gevolgen van vermenging en onderdeel van een bredere studie bestaande uit in totaal vier deelprojecten. Bij de drie andere studies wordt specifiek gekeken naar de Nederlandse situatie van de transportketen van koolzaad, het voorkomen van koolzaad en de kans op uitkruising van koolzaad in Nederland.

Schuttelaar & Partners heeft de logistieke keten van drie landbouwgewassen, maïs, aardappel en rijst, waarvan ook gg-varianten in ontwikkeling of op de markt zijn, in kaart gebracht om oorzaken van vermenging te identificeren. Daarnaast hebben de onderzoekers een bezoek gebracht aan de Rotterdamse haven om in de praktijk te zien hoe dit deel van de transportketen functioneert. Tenslotte zijn drie concrete gevallen van vermenging als casus bestudeerd.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM signalering uitgebracht. Ga naar de COGEM signalering.

Download publicatie