Publicaties

A baseline study of the distribution and morphology of Brassica napus L. and Brassica rapa L. in the Netherlands

Onderzoeksrapporten | 28.06.2010 | CGM 2010-03

In opdracht van de Commissie genetische modificatie (COGEM) is de verspreiding van koolzaadpopulaties (Brassica napus) in Nederland in kaart gebracht. Kennis over de verspreiding van koolzaadpopulaties in Nederland is noodzakelijk voor een verfijning van de milieurisicoanalyse bij de toelating van gg-koolzaad. Hoewel er op dit moment nauwelijks gg-koolzaad in Nederland geïmporteerd, kan dit in de toekomst veranderen, omdat de vraag naar koolzaad voor verwerking tot olie toeneemt.

Uit het onderzoek blijkt dat raapzaad in Nederland veel vaker en in grotere populaties voorkomt dan koolzaad. De koolzaadpopulaties die worden aangetroffen zijn vaak klein en komen voor op plaatsen waar teelt, transport en overslag van koolzaad plaatsvindt. Hieruit kan worden afgeleid dat koolzaad slecht in staat is zich in de Nederlandse natuur te vestigen. De COGEM signaleert dat het onderzoek erop wijst dat het verwilderingspotentieel van koolzaad veel kleiner is dan tot nu toe werd aangenomen.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM signalering opgesteld. Ga naar de COGEM signalering.

Download publicatie