Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de cyanobacterie Synechococcus sp. PCC 11901

Adviezen | 12.05.2022 | CGM/220512-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de cyanobacterie­stam Synechococcus sp. PCC 11901. Ook is gevraagd of deze cyanobacteriestam eigenschappen heeft waarvan het aannemelijk is dat deze een schadelijk effect op het milieu kunnen hebben.

Synechococcus sp. stam PCC 11901 is een recent ontdekte en gekarakteriseerde cyanobacterie (vroeger ook wel blauwalg genoemd). Deze cyanobacterie is in 2017 geïsoleerd uit zeewater in Singapore en het genoom is in 2020 in kaart gebracht. De optimale temperatuur voor de groei van deze cyanobacteriestam ligt tussen de 30 en 38°C.

In de beperkte beschikbare literatuur zijn geen indicaties aanwezig dat Synechococcus sp. PCC 11901 toxines produceert of bij algenbloei betrokken is. Echter, omdat informatie over deze stam schaars is, kan dit niet worden uitgesloten.

Alles overwegende is de COGEM van oordeel dat Synechococcus sp. PCC 11901 in pathogeniteitsklasse 1 ingedeeld kan worden en dat laboratoriumwerkzaamheden met deze cyanobacteriestam op inperkingsniveau I uitgevoerd kunnen worden. Gezien de beperkte beschikbare informatie over de stam en onzekerheden met betrekking tot mogelijke schadelijke effecten voor het Nederlandse ecosysteem, is de COGEM van oordeel dat bij werkzaamheden met Synechococcus sp. stam PCC 11901 bij grootschalige productie of onder ‘Introductie in het Milieu’, waarbij het organisme in het milieu terecht zou komen, aanvullende gegevens noodzakelijk zijn met betrekking tot het ecologische gedrag van de cyanobacterie onder Nederlandse klimaatomstandigheden.

Download publicatie