Publicaties

Classificatie van cyanobacterie Synechococcus sp. stam PCC7002

Adviezen | 21.08.2015 | CGM/150821-01

Samenvatting
De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse en de mogelijke plaatsing van Synechococcus sp. stam PCC7002 op bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo. De aanvrager is voornemens om kanamycineresistentie te introduceren in deze stam en vervolgens kleinschalige kweekexperimenten uit te voeren. De COGEM is ook gevraagd om over de inschaling van deze werkzaamheden te adviseren.
Synechococcus sp. stam PCC7002 is een cyanobacterie die al sinds 1968 wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en een lange historie van veilig gebruik kent. De volledige genoomsequentie van deze stam is bekend en er zijn geen aanwijzingen dat deze stam toxines produceert die schadelijk zijn voor andere organismen of dat deze stam pathogeen is voor andere organismen.
De COGEM adviseert daarom om Synechococcus sp. stam PCC7002 in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2 lijst A1 van de Regeling ggo.
Vanwege het apathogene karakter van de stam acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij de voorgenomen laboratoriumwerkzaamheden op ML-I inperkingsniveau verwaarloosbaar klein.

Download publicatie