Publicaties

Grootschalige productie van melkzuur door gg-cyanobacteriën in een kweeksysteem voor eenmalig gebruik

Adviezen | 18.04.2011 | CGM/110418-03

De aanvrager wil genetisch gemodificeerde (gg-) cyanobacteriën gebruiken voor de productie van melkzuur. De productie zal plaatsvinden in een kweeksysteem voor eenmalig gebruik. De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van uitgangsstam Synechocystis sp. PCC 6803 en over de mogelijke plaatsing van deze cyanobacteriestam op Bijlage 1 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo). Tevens is de COGEM verzocht te adviseren of werkzaamheden met de gg- Synechocystis sp. stammen in het beschreven kweeksysteem op MI-I niveau plaats kunnen vinden.
Synechocystis sp. PCC 6803 wordt al jarenlang gebruikt als modelorganisme voor het onderzoek naar fotosynthese. Het organisme produceert geen toxines, is niet in staat te sporuleren en is niet pathogeen voor mens, dier of plant. Daarom is de COGEM van mening dat uitgangsstam Synechocystis sp. PCC 6803 op Bijlage 1 van de Regeling ggo geplaatst kan worden.
Werkzaamheden in kweeksystemen onder MI-I condities mogen alleen uitgevoerd worden met ggo’s die een IAB erkenning hebben. De COGEM is van mening dat de gg- Synechocystis sp. PCC 6803 stammen in onderhavige aanvraag niet pathogeen zijn en geen risico’s voor mens en milieu vormen wanneer zij (bijvoorbeeld als gevolg van lekkage) buiten de bioreactor belanden. Daarom kunnen deze gg-stammen veilig gebruikt worden voor grootschalige productie op MI-I niveau. Voorts is de COGEM van mening dat het kweeksysteem als voldoende veilig kan worden beschouwd voor werkzaamheden op MI-I niveau.
Concluderend acht de COGEM de risico’s bij de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie