Publicaties

Classificatie cyanobacterie Anabaena variabilis stam ATCC 29413

Adviezen | 16.08.2016 | CGM/160816-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de cyanobacterie Anabaena variabilis en de plaatsing op bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo. De aanvrager wil de Anabaena variabilis stam ATCC 29413 genetisch modificeren. Cyanobacteriën (voorheen blauwalgen genoemd) kunnen onder veel verschillende omstandigheden leven. Het genus Anabaena bestaat voornamelijk uit cyanobacteriën die in water voorkomen.
Door het gebruik van moleculaire technieken is nieuwe kennis opgedaan, waaruit blijkt dat aanpassingen van de taxonomie van cyanobacteriën noodzakelijk zijn. Cyanobacteriestammen die voorheen tot dezelfde soort werden gerekend, kunnen hierdoor tot een andere soort of zelfs tot een ander genus gaan behoren. Ook voor de stam A. variabilis ATCC 29413 zijn er aanwijzingen dat deze stam tot een ander genus moet worden gerekend. Deze stam lijkt namelijk niet tot het genus Anabaena, maar tot het genus Nostoc te behoren. Vanwege de onduidelijke en aan verandering onderhevige taxonomie zal de COGEM bij cyanobacteriën vooralsnog uitsluitend stammen classificeren.
A. variabilis ATCC 29413 wordt al lange tijd in het laboratorium gebruikt als modelorganisme. De genoomsequentie van deze stam is gepubliceerd. Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat de A. variabilis stam ATCC 29413 schadelijk of pathogeen is voor andere organismen.
Gezien het bovenstaande adviseert de COGEM om de A. variabilis stam ATCC 29413 in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2 lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie