Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de cyanobacteriestam Anabaena sp. PCC 7120

Adviezen | 25.02.2020 | CGM/200225-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de cyanobacteriestam Anabaena sp. PCC 7120, en de plaatsing van deze stam op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo. Cyanobacteriën (voorheen blauwalgen genoemd) zijn fotosynthetiserende bacteriën die onder veel verschillende milieuomstandigheden kunnen leven. Het genus Anabaena bestaat uit cyanobacteriën die in water voorkomen, en bevat vertegenwoordigers die toxines kunnen produceren.
Anabaena sp. PCC 7120 wordt al lange tijd in het laboratorium gebruikt als modelorganisme. Onder stikstofarme condities kan deze stam gespecialiseerde cellen vormen die stikstof kunnen fixeren uit de atmosfeer.
Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat Anabaena sp. PCC 7120 schadelijk is voor plant, dier of mens. Gezien het bovenstaande adviseert de COGEM om Anabaena sp. PCC 7120 in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie