Publicaties

Instemming interpretatie COGEM advies Beoordeling risico’s voor derden bij gentherapiestudies met replicatie-deficiënte ggo’s en gg-T-cellen

Adviezen | 01.12.2023 | CGM/231201-01

Naar aanleiding van vragen uit het werkveld is de COGEM door het Ministerie van IenW gevraagd of de reikwijdte van haar advies breder is en alle gg-cellen en replicatiedeficiënte ggo’s betreft.

Download publicatie