Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd replicatiecompetent Lymphocytic choriomeningitis mammarenavirus

Adviezen | 04.05.2021 | CGM/210504-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) replicatiecompetent Lymphocytic choriomeningitis mammarenavirus (LCMV). Het betreft een reassortant virus dat het L-segment van LCMV-stam Clone-13 en het S-segment van LCMV-stam WE bevat. Het gg-virus bevat additionele mutaties die het tumortropisme en de anti-tumor activiteit vergroten. De aanvrager wil een ‘viral seed’ produceren voor farmaceutische doeleinden en verzoekt om de voorgenomen werkzaamheden uit te mogen voeren op inperkingsniveau II.
De COGEM is van oordeel dat het reassortante gg-LCMV virus verzwakt (geattenueerd) en minder pathogeen is dan de wildtype WE-stam. Er zijn geen aanwijzingen dat de additionele mutaties van invloed zijn op de attenuering en leiden tot een verhoging van de pathogeniteit ten opzichte van het oorspronkelijke reassortante virus.
De COGEM adviseert de voorgenomen werkzaamheden met replicatiecompetent gg-LCMV uit te voeren op ML-II inperkingsniveau. Onder inachtneming van dit inperkingsniveau en onder de door de vergunningaanvrager gestelde aanvullende voorwaarden, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie