Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd replicatiecompetent Lymphocytic choriomeningitis mammarenavirus

Adviezen | 03.07.2019 | CGM/190703-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) Lymphocytic choriomeningitis mammarenavirus (LCMV).
De gg-LCMV virussen zijn gebaseerd op de LCMV stam Armstrong. In plaats van het ‘eigen’ glycoproteïne (GP) brengen de gg-virussen het GP van de LCMV stam WE tot expressie. De LCMV stam Armstrong is ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2 en de WE stam is ingedeeld in pathogeniteitsklasse 3. De aanvrager verzoekt om de voorgenomen werkzaamheden uit te mogen voeren op inperkingsniveau II.
De gg-LCMV virussen kunnen cellen infecteren en nieuwe virussen vormen (repliceren). Door de aangebrachte modificaties zijn de gg-LCMV virussen verzwakt. De COGEM is van oordeel dat de gg-LCMV virussen qua pathogeniteit vergelijkbaar zullen zijn met LCMV Armstrong.
De COGEM adviseert de voorgenomen laboratoriumwerkzaamheden met gg-LCMV op ML-II inperkingsniveau uit te voeren. Onder in acht neming van dit inperkingsniveau en onder de door de vergunningaanvrager gestelde voorwaarde dat zwangere vrouwen worden uitgesloten van deelname aan de werkzaamheden, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij voorgenomen handelingen verwaarloosbaar klein. De COGEM signaleert dat vanuit ARBO-overwegingen tijdens de werkzaamheden aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen moet worden.

Download publicatie