Publicaties

Grootschalige productie van chimeer LCMV

Adviezen | 08.12.2021 | CGM/211208-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) Lymphocytic choriomeningitis mammarenavirus (LCMV). Het gg-virus is samengesteld uit twee verschillende LCMV-stammen, waarvan er één verzwakt is. Hierdoor is het gg-virus, vergeleken met het wildtype virus, verzwakt en minder ziekteverwekkend. Kleinschalige productiewerkzaamheden met dit gg-virus zijn voor de aanvrager reeds vergund op inperkingsniveau ML-II. In onderhavige vergunningaanvraag wenst de aanvrager de productiewerkzaamheden met dit gg-virus op te schalen tot een maximumvolume van 250 liter in een bioreactor voor eenmalig gebruik op inperkingsniveau MI-III.

De COGEM is van oordeel dat de te gebruiken bioreactor in combinatie met de door de aanvrager voorgestelde werkwijze, voldoende ingeperkt is. Onder inachtneming van dit inperkingsniveau en onder de door de aanvrager gestelde aanvullende voorwaarden, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu van de voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein.

Download publicatie