Publicaties

Classificatie en inschaling van werkzaamheden met Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV)

Adviezen | 21.09.2011 | CGM/110921-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van en werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV). De aanvrager wil met de voorgenomen werkzaamheden de kinetiek van de antigeenspecifieke immuunrespons bestuderen.

LCMV is een enzoötisch virus met als natuurlijke gastheer de muis. Het virus komt wereldwijd voor en muizen zijn vaak persistent geïnfecteerd met LCMV, waardoor zij het virus gedurende hun hele leven uitscheiden in uitwerpselen en lichaamsvloeistoffen. Infecties van knaagdieren naar de mens komen regelmatig voor waarbij de symptomen kunnen variëren van mild tot ernstig. LCMV kan leiden tot meningitis (hersenvliesonsteking). Mortaliteit van LCMV bij mensen is laag (<1%). Er zijn geen aanwijzingen dat LCMV van mens op mens wordt overgedragen, anders dan middels orgaantransplantatie en door verticale transmissie van moeder op foetus. In het laatste geval bestaat de kans op abortus, neonatale meningitis of ernstige geboorteafwijkingen. Er bestaat geen effectief vaccin of profylaxe voor LCMV.

Op basis van de ernst en aard van de ziekte, verspreiding en het ontbreken van een effectief vaccin of profylaxe tegen LCMV classificeert de COGEM LCMV in pathogeniteitsklasse 3. De aanvrager is voornemens wildtype en gg- muizen te infecteren met een recombinant LCMV. Dit gg-LCMV is volgens de aanvrager geattenueerd ten opzichte van het wildtype virus. Op basis van de aangeleverde literatuur is de COGEM van mening dat de aanvrager deze attenuatie onvoldoende heeft onderbouwd. Hieruit vloeit voort dat werkzaamheden met gg-LCMV moeten worden uitgevoerd op ML-III / DM-III niveau. Bij genoemde inperkingsniveau’s en onder navolging van gestelde aanvullende voorschriften is de COGEM van mening dat de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie