Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde orchideeën uit het genus Phalaenopsis

Adviezen | 20.02.2024 | CGM/240220-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) orchideeën uit het genus Phalaenopsis, in verband met de plaatsing van deze plantensoorten op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
Phalaenopsis-orchideeën, ook wel vlinderorchideeën, zijn tropische planten die voornamelijk als epifyt op takken van hoge bomen groeien, waar zij beschermd zijn tegen direct zonlicht. Deze orchideeën komen van oorsprong uit (sub)tropische gebieden van Azië en Noordoost Australië. De planten hebben dikke bladeren en vormen dikke (lucht)wortels. Bestuiving vindt plaats door insecten en vermeerdering vindt van nature plaats via zaad of door het vormen van een nieuwe plant op de bloemstengel. Phalaenopsis-soorten komen niet in Nederland voor en kunnen zich onder de Nederlandse klimatologische omstandigheden niet vestigen. Ook zijn in de Nederlandse natuur geen kruisbare verwanten aanwezig. De COGEM acht het daarom niet noodzakelijk om bij werkzaamheden met gg-Phalaenopsis-orchideeën aanvullende maatregelen te nemen om kruisbestuiving tegen te gaan. Ook acht de COGEM maatregelen om zaadverspreiding en vegetatieve verspreiding te voorkomen niet noodzakelijk.

Download publicatie