Publicaties

Actualisatie en aanpassing van de lijst met inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-)planten

Adviezen | 22.11.2018 | CGM/181122-04

LET OP: Deze lijst is in 2021 geactualiseerd.

Bijlage 7 van de Regeling ggo bevat een overzicht van inperkings­maatregelen bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-)planten onder ingeperkt gebruik. In een voorgaand advies over een herziening van deze lijst uit 2016 heeft de COGEM geconcludeerd dat de aanwezigheid van genera op Bijlage 7 onwenselijk is. De COGEM heeft ter verdere uitwerking van dit advies opdracht gegeven tot een onderzoeksproject om de relevante soorten van deze genera te identificeren. In het onderzoeksrapport zijn 131 soorten afkomstig van 15 genera geïdentificeerd en zijn de eigenschappen van deze soorten in kaart gebracht.

In het onderhavige advies worden enkele voorbeelden genoemd waaruit blijkt dat het opnemen van genera op de lijst met inperkingsmaatregelen ongewenst is, omdat daardoor onverhoeds milieurisico’s kunnen ontstaan. Door taxonomische herindelingen binnen een genus is het mogelijk dat eerder voorgeschreven inperkingsmaatregelen voor het genus niet meer toereikend zijn om verspreiding van de gg-plant en sequenties te voorkomen. De COGEM heeft in dit advies een herziene lijst opgesteld en zijn de geïdentificeerde soorten uit het onderzoeksproject aan de lijst toegevoegd. Ook zijn soorten waar recent over is geadviseerd, opgenomen in de lijst. De COGEM is van oordeel dat met deze aanpassingen bij werkzaamheden met gg-plantensoorten onder ingeperkt gebruik, de verspreiding van ingebrachte sequenties en eventuele hieruit voortkomende milieurisico’s afdoende wordt voorkomen.

Het COGEM advies kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport kunt u hier vinden.

Het ministerie van Infrastructur en Waterstaat heeft besloten dit advies niet op te volgen.

De vergunningverlenende instantie heeft besloten dit advies niet op te volgen. De redenen hiervoor kunt u lezen onder ‘Besluit IenW’

Download publicatie