Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Gomphrena claussenii en Gomphrena elegans

Adviezen | 20.01.2021 | CGM/210120-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Gomphrena claussenii en Gomphrena elegans in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
Deze soorten uit de amarantenfamilie groeien van nature in graslanden en in de savannegebieden van Braziliƫ. G. elegans wordt tevens in een aantal andere Zuid-Amerikaanse landen aangetroffen.
G. claussenii en G. elegans komen niet in Nederland voor. Het is onwaarschijnlijk dat deze soorten zich in Nederland kunnen vestigen. Ook zijn er in de Nederlandse natuur geen kruisbare verwanten aanwezig. De verwante soort Gomphrena globosa wordt in Nederland als tuinplant verkocht, maar kan hier niet overleven en dient elk jaar opnieuw onder glas gezaaid te worden.
Alles in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat het niet noodzakelijk is om bij werkzaamheden met gg-G. claussenii en gg-G. elegans aanvullende maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze gg-Gomphrena soorten zich buiten de ingeperkte ruimte (de kas) verspreiden.

Download publicatie