Publicaties

Genera op de lijst met inperkingsmaatregelen: relevante soorten en eigenschappen

Onderzoeksrapporten | 22.11.2018 | CGM 2018-02

Bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-)planten onder ‘ingeperkt gebruik’, dient verspreiding van de gg-plant en ingebrachte sequenties voorkomen te worden. In Bijlage 7 van de Regeling ggo milieubeheer 2013 is daarom een lijst opgesteld waarin de benodigde inperkingsmaatregelen zijn beschreven voor werkzaamheden met verschillende plantensoorten en genera.

In 2016 heeft de COGEM naar aanleiding van een eerder onderzoeksproject geadviseerd dat inperkingsmaatregelen niet voor een genus, maar per soort voorgeschreven zouden moeten worden. Op de lijst met inperkingsmaatregelen staan circa 40 genera vermeld. De COGEM heeft daarom opnieuw opdracht gegeven tot een onderzoeksproject om te inventariseren met welke soorten, behorende tot deze genera, er in Nederland gewerkt wordt. De werkzaamheden betreffen het genetisch modificeren van een plantensoort, of het uitvoeren van handelingen met reeds genetisch gemodificeerde planten.

Het project is uitgevoerd door ir. R. Beringen en drs. B. Odé van RAVON, team FLORON. Uit een rondvraag zijn circa 135 soorten uit 15 genera geïdentificeerd. Van deze soorten hebben de uitvoerders informatie verzameld over bestuivingswijzen, kruisbare verwanten, zaadkenmerken en vegetatieve verspreiding. Daarnaast hebben de uitvoerders gecontroleerd of de huidige inperkingsmaatregelen die gelden voor de genera nog actueel zijn.

Dit rapport is samengesteld in opdracht van de COGEM. De meningen die in het rapport worden weergegeven, zijn die van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van de COGEM.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM advies opgesteld. Ga naar het COGEM advies.

Download publicatie