Publicaties

Aanpassing lijst met inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde planten

Adviezen | 21.04.2016 | CGM/160421-03

Bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) planten onder ingeperkt gebruik moeten maatregelen worden genomen om verspreiding van de ingebrachte sequenties te voorkomen. Bijlage 7 van de Regeling ggo bevat een overzicht waarin voor een groot aantal plantensoorten is vastgelegd of naast de algemene maatregelen die in de Regeling ggo zijn vastgelegd, ook specifieke maatregelen noodzakelijk zijn om verspreiding van ingebrachte sequenties via pollen, zaad of reproductieve plantendelen te voorkomen.

Uit de resultaten van het onderzoeksproject ‘Herziening van kenmerken van planten ten behoeve van de lijst met inperkingsmaatregelen’ blijkt dat de informatie in Bijlage 7 op een aantal punten verouderd is. Bij diverse plantensoorten is aanpassing van de naamgeving, de vermelde bestuivingswijze en/of de voorgeschreven inperkings­maatregelen noodzakelijk.

De COGEM heeft in dit advies een herziene lijst met inperkingsmaat­regelen opgesteld waarin deze aanpassingen zijn verwerkt. Met deze aanpassingen wordt bij werkzaamheden met gg-planten onder ingeperkt gebruik de verspreiding van ingebrachte sequenties en eventuele hieruit voorkomende milieurisico’s afdoende voorkomen. Bij gg-planten die gemodificeerd zijn met sequenties die voor een schadelijk genproduct coderen, kunnen aanvullende inperkingsmaatregelen nodig zijn.

Het COGEM advies kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie