Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Hirschfeldia incana

Adviezen | 30.04.2018 | CGM/180430-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Hirschfeldia incana (Grijze mosterd) in kassen in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
H. incana komt in Nederland voor. De kruidachtige plant groeit op open, vochtige, voedselrijke en omgewerkte grond. H. incana wordt door insecten bestoven, incidenteel vindt zelfbestuiving plaats. De plant vormt doosvruchten die kunnen openspringen, waardoor het kleine en lichte zaad makkelijk verspreid wordt.
Gezien deze eigenschappen is de COGEM van oordeel dat werkzaamheden met gg- H. incana alleen plaats kunnen vinden als er maatregelen worden genomen om insectenbestuiving en zaadverspreiding te voorkomen. De COGEM adviseert daarom bij plaatsing op Bijlage 7 hiervoor aanvullende doelvoorschriften op te nemen. Onder inachtneming van deze aanvullende voorschriften, acht zij de risico’s voor mens en milieu bij werkzaamheden met gg- H. incana verwaarloosbaar klein.

Download publicatie