Publicaties

Herziening van kenmerken van planten ten behoeve van de lijst met inperkingsmaatregelen

Onderzoeksrapporten | 21.04.2016 | CGM 2016-01

Bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) planten onder ingeperkt gebruik moeten maatregelen worden genomen om verspreiding van de ingebrachte sequenties te voorkomen.

Bijlage 7 van de Regeling ggo milieubeheer 2013 bevat een lijst met plantensoorten, kenmerken van deze plantensoorten en eventuele aanvullende maatregelen die bij werkzaamheden met deze soorten genomen moeten worden. Deze lijst is gebaseerd op eerdere COGEM adviezen, die vaak al geruime tijd geleden zijn verschenen.

In 2012 heeft de COGEM een beperkte herziening van de lijst uitgevoerd waarbij opnieuw is overwogen of aanvullende maatregelen nodig zijn om verspreiding van zaden en andere voortplantingsstructuren te voorkomen. De overige informatie op de lijst is daarbij niet geactualiseerd.

In 2015 heeft de COGEM opdracht gegeven tot een onderzoek waarbij de bestuivingswijzen van een groot aantal soorten op de lijst zijn gecontroleerd, informatie is verzameld over het voorkomen van kruisbare verwanten in Nederland en de naamgeving van de soorten op de lijst is geactualiseerd.

Op basis van de onderzoeksresultaten constateert de COGEM dat de bestuivingswijze, de naamgeving en/of de inperkingsmaatregelen van een aantal plantensoorten aangepast moet worden.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM advies opgesteld. Ga naar het COGEM advies.

Download publicatie