Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde bomen van vijf soorten

Adviezen | 20.01.2021 | CGM/210120-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met gg-bomen van de Zwarte balsempopulier (Populus trichocarpa), Populus tomentosa, de Okkernoot (Juglans regia), de Tamme kastanje (Castanea sativa) en de Zwarte els (Alnus glutinosa) in verband met de plaatsing van deze soorten op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
De Zwarte balsempopulier, Okkernoot, Tamme kastanje en Zwarte els komen in Nederland voor. Populus tomentosa is in Nederland aangeplant.
Deze vijf boomsoorten zijn windbestuivers. De Tamme kastanje wordt daarnaast ook door insecten bestoven.
Gezien het bovenstaande adviseert de COGEM voor alle vijf de boomsoorten maatregelen te nemen om windbestuiving te voorkomen. Voor de Tamme kastanje acht zij maatregelen om insectenbestuiving te voorkomen tevens noodzakelijk.
Omdat populieren erom bekend staan dat zij worteluitlopers kunnen vormen waarmee ze zich vegetatief kunnen vermeerderen, adviseert de COGEM om maatregelen te nemen om verspreiding via deze ondergrondse plantendelen te voorkomen wanneer werkzaamheden met de Zwarte balsempopulier of Populus tomentosa in een vollegrondskas worden uitgevoerd.
Indien bij werkzaamheden met gg-bomen de hierboven voor de verschillende soorten beschreven aanvullende inperkingsmaatregelen in acht worden genomen, is de COGEM van oordeel dat de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie