Publicaties

Vaststellen verspreidingsbiologie Castanea mollissima (Chinese tamme kastanje)

Adviezen | 05.02.2019 | CGM/190205-01

De COGEM is gevraagd de verspreidingsbiologie van Castanea mollissima (Chinese tamme kastanje) vast te stellen in verband met de plaatsing van deze boomsoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
C. mollissima groeit in subtropische en gematigde klimaatgebieden. De boom komt niet in Nederland in de natuur voor, maar is op sommige plaatsen aangeplant. C. mollissima is eenhuizig en vormt eenslachtige bloemen die door wind of insecten bestoven kunnen worden. Na bevruchting vormt de plant stekelige bolsters van enkele centimeters groot die als ze rijp zijn, openbarsten, waarbij de zaden (kastanjes) vrijkomen. C. mollissima kan kruisen met de inheemse Castanea sativa (Tamme kastanje).
Gezien bovengenoemde eigenschappen is de COGEM van oordeel dat werkzaamheden met gg- C. mollissima alleen plaats kunnen vinden als er maatregelen worden genomen die wind- en insectenbestuiving tegen gaan. De COGEM adviseert daarom bij plaatsing op Bijlage 7 hiervoor aanvullende doelvoorschriften op te nemen. Onder inachtneming van deze aanvullende voorschriften, acht zij de risico’s voor mens en milieu bij werkzaamheden met gg- C. mollissima verwaarloosbaar klein.

Download publicatie