Publicaties

Actualisatie van de lijst met inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde planten (2021)

Classificatielijsten | 25.10.2021 | CGM/211025-02

LET OP: Deze lijst is in 2023 geactualiseerd (zieĀ CGM/231009-01).

 

Tijdens werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-)planten in kassen en plantencellen (ingeperkt gebruik) dient verspreiding van transgenen naar het milieu, bijvoorbeeld via zaden of stuifmeel (pollen), voorkomen te worden. Op basis van de biologische eigenschappen van de betreffende plantensoort wordt bepaald welke maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van transgenen in het milieu tegen te gaan.
De COGEM publiceert met enige regelmaat actualisaties van de lijst met inperkingsmaatregelen, waarbij de lijst aangevuld wordt met plantensoorten en eventuele bijbehorende inperkingsmaatregelen uit recente door haar uitgebrachte adviezen. In dit advies zijn 29 soorten zaadplanten en zijn twee sporenplanten (varens) met eventuele bijbehorende inperkingsmaatregelen aan de lijst toegevoegd.

Download publicatie