Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Thlaspi arvense (Witte krodde)

Adviezen | 21.02.2023 | CGM/230221-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Thlaspi arvense (Witte krodde) in kassen en kweekcellen, in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
Witte krodde is een algemeen voorkomende soort in Nederland die groeit op zonnige, open en vochtige, voedselrijke en vaak omgewerkte grond. De plant wordt vaak gezien in akkers, met name op kleigrond. Witte krodde is een éénjarige plant die in de herfst opkomt en overwintert als kleine rozet. De plant is zeer goed bestand tegen kou en bloeit van mei tot september. De soort kan zichzelf bestuiven, maar kan ook door wind of insecten bestoven worden. Witte krodde vormt gevleugelde vruchten, maar beschikt verder niet over eigenschappen die de zaadverspreiding bevorderen.
Alles overwegende adviseert de COGEM om bij werkzaamheden met gg-Witte krodde maatregelen te nemen om wind- en insectenbestuiving te voorkomen.

Download publicatie