Publicaties

Herziening inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met gg-Medicago truncatula in kassen en kweekcellen

Adviezen | 31.05.2023 | CGM/230531-01

De COGEM publiceert met enige regelmaat adviezen over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met gg-planten in kassen en kweekcellen, die tevens verwerkt worden in een lijst die regelmatig geactualiseerd en aangevuld wordt met plantensoorten en eventuele bijbehorende inperkingsmaatregelen uit recente adviezen. Voor één van de plantensoorten vermeld op de lijst met inperkingsmaatregelen, namelijk Medicago truncatula, is nieuwe informatie beschikbaar gekomen, waardoor de COGEM reden ziet om haar eerdere advies te herzien.
In de afgelopen jaren zijn verschillende Medicago-soorten uit het Mediterrane gebied op campings aan de Nederlandse kust aangetroffen. Op dit moment is M. truncatula nog niet in Nederland aangetroffen, maar wel langs de Belgische kust. Het is derhalve aannemelijk  dat M. truncatula ook op korte termijn in Nederland zal verschijnen. Een kruisbare verwant van M. truncatula, Medicago littoralis (Strandrupsklaver) is in verschillende Nederlandse kustgebieden, maar ook verder landinwaarts, aangetroffen.
Hoewel M. truncatula voornamelijk zelfbestuivend is, kan ook insectenbestuiving optreden. Daarnaast vormt M. truncatula kleine zaden in spiraalvormige peulen met stekels. Door de aanwezigheid van stekels kunnen de peulen zich via kleding (stof) of schoeisel verspreiden. De COGEM adviseert daarom voor werkzaamheden met gg-M. truncatula in kassen en kweekcellen aanvullende maatregelen om insectenbestuiving en zaadverspreiding te voorkomen.

De COGEM heeft haar eerdere advies over Medicago truncatula inmiddels aangepast met een verwijzing naar dit advies.

Download publicatie