Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Crocus sativus (saffraankrokus)

Adviezen | 27.09.2023 | CGM/230927-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Crocus sativus in kassen en kweekcellen, in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
C. sativus, of saffraankrokus, groeit voornamelijk in Iran. In Nederland wordt C. sativus zeer sporadisch aangetroffen, onder andere in (moes)tuinen. Het stuifmeel van C. sativus is steriel. De bloem kan zich enkel voortplanten via vegetatieve vermeerdering van de knol, of wanneer deze bestoven wordt door een nauwverwante soort (Crocus cartwrightianus, Crocus thomasii of Crocus hadriaticus). Deze soorten worden niet aangetroffen in Nederland.
Alles in overweging nemende acht de COGEM de kans dat deze soort zich in Nederland kan vestigen verwaarloosbaar klein. De COGEM is van oordeel dat aanvullende inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden in kassen en plantencellen met (gg-) C. sativus niet noodzakelijk zijn. Zij adviseert C. sativus als zodanig in Bijlage 7 op te nemen.

Download publicatie