Publicaties

Inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Oranje havikskruid en Muizenoor

Adviezen | 27.12.2022 | CGM/221227-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Pilosella aurantiaca (Oranje havikskruid) en Pilosella officinarum (Muizenoor), in verband met de plaatsing van deze plantensoorten op Bijlage 7 van de Regeling ggo.

Oranje havikskruid en Muizenoor zijn in Nederland voorkomende plantensoorten met respectievelijk oranje- en citroengele lintbloemen, die door insecten bestoven worden. Beide soorten kunnen zich ongeslachtelijk voortplanten via (bovengrondse) uitlopers en zijn in staat te kruisen met (andere) in Nederland voorkomende Pilosella-soorten. De zaden bevinden zich in zeer kleine nootjes met vruchtpluis en kunnen via de wind grote afstanden afleggen.

Alles in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat bij werkzaamheden met gg-Oranje havikskruid en Muizenoor, naast de standaard inperkingsmaatregelen, aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om insectenbestuiving en verspreiding van zaden te voorkomen.

Download publicatie