Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met gg-kikkererwtplanten (Cicer arietinum)

Adviezen | 12.01.2022 | CGM/220112-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) kikkererwtplanten (Cicer arietinum) in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
Kikkererwt of Keker wordt in Nederland incidenteel aangetroffen. Het is een zogenaamde adventief, dat betekent dat het zaad tot een plant kan uitgroeien, maar dat kikkererwt zich hier niet kan handhaven. In het wild komt kikkererwt niet voor.
Kikkererwt wordt op enkele plaatsen in moestuinen gekweekt. Ook wordt er op enkele plaatsen onderzocht of kikkererwt commercieel geteeld kan worden, maar de resultaten van de uitgevoerde proeven vallen tegen. Het is een warmteminnend gewas dat gevoelig is voor schimmelziekten. In Nederland komen geen soorten voor die aan kikkererwt verwant zijn. Kikkererwt is hoofdzakelijk een zelfbestuiver. Insecten spelen bij de bestuiving een zeer
beperkte rol. Er zijn geen aanwijzingen voor windbestuiving. Kikkererwt vormt grote, zware zaden. Aanvullende maatregelen om zaadverspreiding te voorkomen zijn daarom niet nodig.
Alles overwegende is de COGEM van oordeel dat bij werkzaamheden met gg-kikkererwtplanten de standaard inperkingsmaatregelen volstaan en er geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Download publicatie