Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Datura stramonium (Doornappel) en gg-Emilia sonchifolia

Adviezen | 06.04.2023 | CGM/230406-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Datura stramonium (Doornappel) en gg-Emilia sonchifolia in kassen en kweekcellen, in verband met de plaatsing van deze plantensoorten op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
Doornappel komt in Nederland algemeen voor. De naam Doornappel verwijst naar de grote stekelige doosvruchten met honderden grote, platte niervormige zaden van de plant. Het is een éénjarige soort die op kale, braakliggende terreinen groeit (een zogenaamde pioniersplant). Doornappel kan door insecten worden bestoven, maar in de meeste gevallen bevrucht Doornappel zichzelf.
Emilia sonchifolia is een (sub)tropische plant, die door insecten wordt bestoven. Zelfbevruchting vindt slechts beperkt plaats. E. sonchifolia is gevoelig voor vorst en komt in Nederland niet in het wild voor. Het zaad van E. sonchifolia wordt op enkele plaatsen in Nederland verkocht als ‘niet alledaagse éénjarige tuinplant’. Naast E. sonchifolia zijn er enkele andere Emiliasoorten waarvan het zaad in Nederland als éénjarige tuinplant wordt verkocht. Met sommige van deze soorten kan E. sonchifolia onder natuurlijke omstandigheden hybriden vormen. Ook deze soorten zijn echter niet winterhard en kunnen zich in Nederland niet handhaven.
Alles overwegende adviseert de COGEM om bij werkzaamheden met gg-Doornappel aanvullende maatregelen te nemen om insectenbestuiving te voorkomen. Bij werkzaam­heden met gg-Emilia sonchifolia acht zij aanvullende inperkingsmaatregelen niet noodzakelijk.

Download publicatie