Publicaties

Aanvullend advies import en verwerking gg-koolzaad MS8, RF3, MS8xRF3

Adviezen | 03.01.2018 | 180103-01

Begin 2017 heeft de COGEM geadviseerd over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) koolzaadlijnen MS8, RF3 en MS8xRF3. De COGEM concludeerde dat het aangeleverde monitoringsplan onvoldoende was. Ook had zij opmerkingen bij het aangeleverde literatuuronderzoek.
De EFSA heeft recent haar opinie over deze hernieuwingsaanvraag uitgebracht. Het ministerie van IenW heeft de COGEM gevraagd of de EFSA de opmerkingen van de COGEM voldoende heeft beantwoord.
De aanvrager heeft het literatuuronderzoek opnieuw uitgevoerd. Het monitoringsplan is echter niet aangepast. De COGEM blijft daarom van oordeel dat de vergunning voor import van de gg-koolzaadlijnen MS8, RF3 en MS8xRF3 pas hernieuwd kan worden wanneer het monitoringsplan is uitgebreid.

Download publicatie