Publicaties

Import en verwerking van gg-koolzaad MS11xRF3

Adviezen | 26.04.2018 | CGM/180426-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-) koolzaad MS11xRF3. Deze koolzaad is tolerant voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden en beschikt over een gecontroleerd bestuivingsmechanisme.
De COGEM is van mening dat de moleculaire karakterisering van MS11xRF3 voldoet aan de eisen van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde eigenschappen het verwilderingspotentieel van de gg-koolzaad vergroten, behalve op locaties waar glufosinaat-ammonium wordt gebruikt.
Koolzaad kan kruisen met zijn wilde verwant Raapzaad. De COGEM kan op voorhand niet uitsluiten dat er als gevolg van ‘gene flow’ op termijn 'stapeling’ van transgene eigenschappen in koolzaadplanten kan optreden. Mogelijk zou een combinatie van transgene eigenschappen of een interactie tussen producten van deze transgenen tot een potentieel schadelijk milieueffect kunnen leiden. Op basis hiervan acht de COGEM het noodzakelijk dat er bij gg-koolzaad verplicht gemonitord wordt op locaties waar de kans het grootst is wilde gg-koolzaadpopulaties als gevolg van gemorst zaad aan te treffen, zoals langs spoorwegen. De COGEM is van mening dat het monitoringsplan hiermee moet worden uitgebreid alvorens de vergunning voor import en verwerking van MS11xRF3 kan worden afgegeven.

Download publicatie