Publicaties

Tweede hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de gg-koolzaadlijnen MS8, RF3 en MS8xRF3

Adviezen | 24.01.2022 | CGM/220124-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de tweede hernieuwing van de vergunning van de genetisch gemodificeerde (gg-) koolzaadlijnen MS8, RF3 en MS8xRF3 voor import en verwerking. Dergelijke vergunningen moeten om de tien jaar hernieuwd worden. Koolzaadlijnen MS8 en RF3 bevatten respectievelijk het barnase en het barstar gen,  waardoor zelfbestuiving niet mogelijk is en gecontroleerde bestuiving kan plaatsvinden. Daarnaast zijn de gg-koolzaadlijnen door het bar gen tolerant voor herbiciden die glufosinaat-ammonium bevatten. De aanvraag bevat onder andere geactualiseerde bioinformatische analyses, een recent literatuuronderzoek en de resultaten van de monitoring die tijdens de voorafgaande vergunningsperiode is uitgevoerd. Deze informatie bevat geen aanwijzingen dat MS8, RF3 of MS8xRF3 een risico zou kunnen vormen voor mens en milieu. Wel is de COGEM van oordeel dat het monitoringsplan uitgebreid moet worden. Door het morsen van zaden kunnen gg-koolzaadpopulaties zich namelijk vestigen in Nederland. Tussen verschillende transgene koolzaadplanten kan mogelijk ‘gene flow’ optreden, waardoor transgene eigenschappen zich opstapelen en combinaties van transgenen ontstaan. Hierbij is een potentieel schadelijk milieueffect niet op voorhand uit te sluiten. Daarom is het noodzakelijk dat er gemonitord wordt op transportlocaties, zoals langs spoorwegen en op overslagplaatsen. De COGEM is van oordeel dat het monitoringsplan moet worden uitgebreid alvorens de vergunning van MS8, RF3 en MS8xRF3 voor import en verwerking kan worden vernieuwd.

Download publicatie