Publicaties

Aanvullend advies over de import en verwerking van gg-koolzaad MS8, RF3 en MS8xRF3

Adviezen | 22.05.2023 | CGM/230522-01

Begin 2022 heeft de COGEM geadviseerd over de tweede hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) koolzaadlijnen MS8, RF3 en MS8xRF3. Deze gg-koolzaadlijnen zijn tolerant voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden en beschikken over een gecontroleerd bestuivingsmechanisme. De COGEM concludeerde dat het aangeleverde monitoringsĀ­plan onvoldoende was. Deze opmerking is door het Food-Feed loket aan de European Food Safety Authority (EFSA) doorgegeven. Na het verschijnen van de EFSA opinie over deze aanvraag, is de COGEM gevraagd of haar opmerking voldoende is beantwoord.
De EFSA heeft de bezwaren van de COGEM niet meegenomen in haar recent verschenen opinie over deze gg-koolzaadlijnen en het monitoringsplan is niet gewijzigd. De eerdere bezwaren van de COGEM over het monitoringsplan, i.e. dat langs koolzaadtransportroutes en bij overslagstations gemonitord moet worden op de aanwezigheid van gg-koolzaadplanten, blijven daarom overeind.
In enkele Europese landen is gg-koolzaad aangetroffen langs transportroutes. Indien er wilde gg-koolzaadpopulaties ontstaan, zouden verschillende gg-koolzaadplanten met elkaar kunnen kruisen en kunnen nakomelingen ontstaan met transgene eigenschappen van verschillende gg-koolzaadlijnen. Er kan op voorhand niet worden uitgesloten dat een combinatie van transgene eigenschappen van verschillende gg-koolzaadlijnen tot een schadelijk effect zou kunnen leiden. Ook zou genenuitwisseling kunnen optreden met wilde verwanten, zoals Raapzaad, waardoor B. rapa planten met gg-kenmerken zouden kunnen ontstaan. De COGEM is daarom van mening dat uitbreiding van het monitoringsplan met monitoring langs transportroutes en op overslagstations noodzakelijk is, alvorens de vergunning voor de import van de gg-koolzaadlijnen MS8, RF3 en MS8xRF3 voor de tweede keer hernieuwd kan worden.

Download publicatie