Publicaties

Verspreiding van genetisch gemodificeerde Xanthomonas campestris pv campestris onder koolplanten met behulp van hommels

Adviezen | 02.07.2013 | CGM/130702-02

Samenvatting:
De COGEM is gevraagd advies uit te brengen over de inoculatie van bloemen van koolplanten met genetisch gemodificeerde (gg-)Xanthomonas campestris pv campestris bacteriestammen. X. campestris pv campestris veroorzaakt de ziekte ’zwart rot’ bij de plantenfamilie Brassicaceae en is geclassificeerd als een klasse 2 plantpathogeen.
Na de inoculatie zullen de gg-bacteriën met behulp van hommels naar andere planten in de kas verspreid worden. In de gg-bacteriën zijn plasmiden met fluorescentie- en antibioticumresistentiegenen ingebracht. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden onder PKM-III inperkingsniveau.
De COGEM heeft geen redenen om aan te nemen dat de op de plasmiden aanwezige eigenschappen van invloed zijn op de biologische karakteristieken van de gebruikte X. campestris stammen.
Naast de door de aanvrager opgestelde aanvullende inrichtings- en werkvoorschriften, is de COGEM van mening dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om uitsleep van gg-bacteriën, al dan niet via de hommels, uit de kas te voorkomen. Tijdens de inoculatie dienen de medewerkers volledig beschermende kleding te dragen (een overall), inclusief schoenhoezen en een haarkapje. Daarnaast dient desinfectie van de werkruimte plaats te vinden met een voor X. campestris pv campestris gevalideerd middel.
Indien de werkzaamheden onder de hierboven weergegeven voorwaarden worden uitgevoerd, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie