Publicaties

Signalerende brief onderzoeksrapport gentherapie

Signalerende brieven | 22.02.2005 | 050222-01

De COGEM heeft een verkenning laten uitvoeren naar de stand van zaken en nieuwe trends op het terrein van de gentherapie. Het onderzoeksrapport, dat gebaseerd is op literatuurstudie en interviews met deskundigen, geeft een geactualiseerd overzicht van ontwikkelingen en trends in gentherapie in Nederland en de rest van de wereld. De COGEM signaleert dat de nieuwe trends met name zijn te vinden in het verbeteren van de techniek met het oog op risicobeperking. Getracht wordt om gentherapie specifieker, efficiënter en veiliger te maken.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie