Publicaties

Gentherapie: lessen uit het verleden en een blik op de toekomst met een focus op de Nederlandse situatie

Onderzoeksrapporten | 15.02.2005 | CGM 2005-01

Dit rapport toont een overzicht van de stand van zaken en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gentherapieonderzoek. De nieuwe trends die worden genoemd zijn met name gericht op het verbeteren van de huidige technieken om zo de risico’s van gentherpie verder te beperken. Er wordt getracht om gentherapie specifieker, effeciënter en veiliger te maken. Hiernaast zal in de toekomst meer aandacht uitgaan naar de genetische achtergrond van de te behandelen patiënten. Hiermee kan voorspelt worden welke patiënten baat zullen hebben bij gentherapie, waardoor de behandeling effectiever wordt.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie