Publicaties

Revised moleculair characterization of RF3 oilseed rape

Adviezen | 18.11.2009 | 091118-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over nieuwe informatie bij het dossier betreffende de import en verwerking van genetisch gemodificeerd (gg-) koolzaad RF3, MS8 en RF3 x MS8.
De COGEM heeft in 2004 positief geadviseerd over deze lijnen. Deze koolzaadlijnen zijn in Europa sinds 2005 toegelaten voor import en verwerking onder richtlijn 2001/18. In Australië, Canada, Japan en de VS zijn deze lijnen toegelaten voor teelt.
Beide koolzaadlijnen MS8 en RF3 zijn door de inbouw en de expressie van het bar gen minder gevoelig voor herbiciden met de werkzame stof glufosinaat-ammonium. Door het inbrengen van het barnase gen is een mannelijk steriele lijn (MS8) gecreëerd waardoor zelfbestuiving in deze lijn wordt voorkomen. Op deze manier wordt een gecontroleerd bestuivingsmechanisme verkregen. Het barstar gen in de RF3 lijn zorgt door remming van het Barnase eiwit, waardoor na kruising met de MS8 lijn, een volledig vruchtbaar kruisingsproduct (MS8 x RF3) ontstaat.

De herziene informatie betreft een update van de moleculaire karakterisering van het insert in koolzaadlijn RF3. De COGEM wordt gevraagd of de nieuwe informatie aanleiding geeft de eerder door haar uitgevoerde risico-analyse voor koolzaadlijn RF3 te herzien. De COGEM is van mening dat de nieuwe analyse betreffende de moleculaire karakterisering van RF3 adequaat is uitgevoerd en voldoet aan de eisen die de COGEM hieraan stelt. Op basis van de overwegingen in dit advies is de COGEM van mening dat de nieuwe informatie betreffende de moleculaire karakterisering van koolzaadlijn RF3 geen aanleiding geeft haar eerdere advies over koolzaadlijn RF3 te herzien.

De moleculaire karakterisering van koolzaadlijn RF3 is voor een deel vertrouwelijk. De COGEM verbaast zich hierover, omdat deze informatie cruciaal is voor de risicoanalyse. Zij is van mening dat belangrijke informatie openbaar moet zijn. Alleen op deze manier is het vertrouwen van het publiek te winnen. De COGEM is van mening dat de EFSA haar beleid over de vertrouwelijkheid van de aangeleverde gegevens over RF3 moet herzien.