Publicaties

Recombinante virussen samengesteld met behulp van ‘reverse genetics’ uit hoog- en laag pathogene aviaire Influenza A virussen

Adviezen | 21.05.2004 | 040518-02

De COGEM is verzocht te adviseren over laboratoriumhandelingen en dierproeven met recombinante aviaire influenza A virussen. De virussen die geproduceerd worden in het laboratorium zijn samengesteld uit laag en hoog pathogene aviaire influenza A virussen. Het doel van het experiment is om te achterhalen welke delen van het virus verantwoordelijk zijn voor de virulentie van het virus. Daarnaast zal een diagnostische test ontwikkeld worden voor aviaire influenza. De COGEM heeft eerder geadviseerd om alle influenza A virussen in te delen in pathogeniteitsklasse 3 (CGM/040326-03).De COGEM is van mening dat de voorgenomen laboratoriumwerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden op ML-III inperkingsniveau conform de pathogeniteits-klasse 3 van het virus. Proefdierexperimenten met kippen, eenden en varkens dienen uitgevoerd te worden op DM-III niveau. Om het risico van versprei-ding van het recombinante virus in te perken acht de COGEM aanvullende voor-schriften, welke afwijkend zijn van het voorstel van Bureau GGO, noodzakelijk. Met inachtneming van de inperkings-maatregelen en de in dit advies vermelde aanvullende voorschriften is de COGEM van mening dat de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie