Publicaties

Procedure voor verdelging van niet-toegelaten genetisch gemodificeerde koolzaadplanten

Adviezen | 15.02.2019 | CGM/190215-01

De COGEM is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gevraagd om te adviseren over de procedure die gevolgd moet worden voor het vernietigen van koolzaad dat op het land staat en onbedoeld vermengd is met niet-toegelaten genetisch gemodificeerd (gg-) GT73 koolzaad.
In november 2018 hebben Duitse autoriteiten bij een controle vastgesteld dat een partij zaaizaad van winterkoolzaad licht verontreinigd was met gg-koolzaad GT73.
GT73 koolzaad is tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden en is in Europa niet toegelaten voor teelt. Uit nader onderzoek bleken twee zakken van deze partij verkocht aan een Nederlands bedrijf en eind 2018 ingezaaid te zijn als winterkoolzaad op één perceel van ca. 6 ha.
In het advies gaat de COGEM nader in op de verschillende deelvragen van ILT, betreffende het vernietigen van de (gg-) koolzaadplanten, nabewerking van het perceel en monitoringsmaatregelen.

Download publicatie