Publicaties

Methoden voor het vernietigen van niet-toegelaten genetisch gemodificeerd plantmateriaal

Adviezen | 11.12.2020 | CGM/201210-03

In Nederland zijn er geen genetisch gemodificeerde (gg-)gewassen voor teelt toegelaten, maar als zaaizaad van een conventioneel gewas verontreinigd raakt met zaad van een gg-gewas, zouden er echter onbedoeld toch gg-planten op een akker kunnen groeien. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de COGEM ter voorbereiding op eventuele toekomstige incidenten gevraagd om haar te adviseren over methoden waarmee niet-toegelaten gg-planten en ander gg-plantmateriaal vernietigd kan worden.
De COGEM heeft ter voorbereiding van dit advies een onderzoeksrapport laten opstellen met een overzicht van methoden voor het vernietigen van plantmateriaal. In dit rapport wordt daarnaast vermeld hoe het zaad en de planten van een groot aantal gewassen vernietigd kan worden.
De COGEM adviseert om bij eventuele toekomstige incidenten het gg-plantmateriaal te vernietigen met behulp van de methoden die in het onderzoeksrapport voor het betreffende gewas worden genoemd. Zij benadrukt dat het belangrijk is om eventuele gg-planten snel te vernietigen, omdat de transgene sequenties zich via stuifmeel of zaad kunnen verspreiden wanneer de gg-planten in bloei komen of zaad zetten. De COGEM merkt op dat na vernietiging van de gg-planten, monitoring van het betreffende perceel vrijwel altijd noodzakelijk zal zijn. Indien de gg-planten hebben gebloeid, kan het nodig zijn om ook de omgeving van het veld te monitoren.
De COGEM wijst erop dat herbiciden de meest effectieve methode zijn om gg-planten die op het veld staan, te vernietigen. Het teruglopende aantal toegelaten herbiciden kan de bestrijding van niet-toegelaten gg-gewassen echter in de weg staan. Zij adviseert de ILT daarom om in overleg te treden met de organisaties die betrokken zijn bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen voor niet-toegelaten herbiciden, zodat niet-toegelaten herbiciden – indien dit noodzakelijk is – via een spoedprocedure snel ingezet kunnen worden.

Het COGEM advies kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie