Publicaties

Plant material inactivation: How to eliminate seed and plant lots commingled with non authorised GM material

Onderzoeksrapporten | 10.12.2020 | CGM 2020-05

In Nederland zijn geen genetisch gemodificeerde (gg-)gewassen voor teelt toegelaten, maar als zaaizaad van een conventioneel gewas verontreinigd raakt met zaad van een gg-gewas, zouden er onbedoeld toch gg-planten op een akker kunnen groeien. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de COGEM ter voorbereiding op eventuele toekomstige incidenten gevraagd om haar te adviseren over methoden waarmee niet-toegelaten gg-planten en ander niet-toegelaten gg-plantmateriaal vernietigd kan worden.

De COGEM heeft ter voorbereiding van dit advies een onderzoeksrapport laten opstellen. In dit rapport, dat door Perseus B.V. is opgesteld, wordt ingegaan op de voor- en nadelen van de verschillende methoden die gebruikt kunnen worden om plantmateriaal te vernietigen. Voor dertien gewasgroepen is per ontwikkelingsstadium (zaad, wel of niet bloeiende planten etc.) beschreven welke methoden gebruikt kunnen worden om het plantmateriaal te vernietigen. Deze informatie wordt ook overzichtelijk in een tabel weergegeven. Verder bevat het rapport een beslisboom waarmee eenvoudig bepaald kan worden welke methoden gebruikt kunnen worden om het gg-plantmateriaal te vernietigen.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM advies opgesteld. Ga naar het COGEM advies.

Download publicatie